Trance Medium Energie

Trance Medium energie is de energie die het mogelijk maakt in en uit het lichaam te gaan. Je zou kunnen zeggen dat het de brug is tussen jou als 'spirit' en jou als lichaam. Zonder Trance Medium energie zou je niet in je lichaam kunnen zijn. Het is een natuurlijke spirituele energie en iedereen gebruikt het in meer of mindere mate. Heb je ooit de kans gehad om zomaar te zitten bij een slapende baby? En ervoer je de rust of harmonie of verfijning of zachtheid om de baby heen? Dat is TM energie. Een baby valt meestal heel makkelijk in slaap en is nog steeds sterk verbonden met de spirituele wereld. Dat vereist veel Trance Medium energie. Alleen al kijken naar een baby zorgt dat veel mensen zich vragen stellen als “wie zal hij/zij zijn in 20 jaar?” en “wie zal ik zelf zijn over 20 jaar?”. Ze beginnen te kijken naar het spirituele originele plan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de verhoogde Trance Medium energie.

 

Het verlies van contact met de spirituele wereld, of je eigen spirituele natuur wordt gewoonlijk ervaren als een groot verlies: verstoten uit het Paradijs. Een simpel voorbeeld; in je jeugd moest je iets anders zijn dan je was, niet wakker, niet in slaap, etc. Een negatief of een controle werd in de TM energie gestopt, en dat begon jou en je leven te definiëren. Je raakte je vrije toegang tot je hemel kwijt als je uit het lichaam bewoog. En tegelijkertijd als je in het lichaam kwam, moest je iets anders zijn dan je wellicht zelf wilde. Een gedeelte van je is buiten de hemelen en buiten je lichaam op hetzelfde moment. Hoe terug te keren naar beide ruimtes?

 

TRANCE MEDIUMSCHAP

 

Kijk naar dronkaards, junks, hysterische mensen. Hun Trance Medium energie wordt gebruikt door een andere kracht. Als het stroomt en zij zijn er zelf niet in controle van, zal iets anders hen overnemen en gewoonlijk komt er een grovere energie in het lichaam. Het gebeurt voortdurend ook op een andere schaal. Wat bepaalt of kleurt jouw leven? Geld, relatie, werk, zorgen, sigaretten, politiek, isolatie, familie, boeken? Maar laat me meteen een perfect plaatje vernietigen. Niemand is 100% in 'controle', of 'zichzelf', omdat we allemaal bezig zijn te leren wie we zijn.

 

In tegenstelling tot wat soms geacht wordt, gaat een bewuste Trance Medium worden niet over zover mogelijk weg van je lichaam en je lichaam over laten nemen door externe krachten. Het betekent wel dat jij leert de meestercontrole te hebben over jezelf, je lichaam en je toegang tot de hemelen waar je lang geleden uitgezet werd. Een sleutelelement is het exploreren van het zevende chakra. Als je ervan uitgaat dat je alle antwoorden in jezelf hebt, is het het zevende chakra waar je ze zult vinden. Het is ook toegangspunt tot de hemelen. TM energie verbindt het lichaam en de hemelen en is de distributeur van jouw antwoorden in  het lichaam. Onnodig te zeggen, dit is een groot gebied om te exploreren.

 

TRANCE MEDIUM ENERGIE EN DOOD

 

Ben je ooit in een proces geweest waar iemand overleed? Soms kan dit proces heel harmonieus en vredevol zijn. Iemand rondom de stervende persoon 'klikt' als het ware in dat proces in en vindt zijn eigen plaats ermee. Heb je gezien hoe kalm en 'onwerelds stil' het of jij kan zijn op het moment dat iemand overlijdt en de dagen erna? De hoeveelheid Trance Medium energie is hoog, omdat de stervende persoon veel nodig heeft om het lichaam uit te gaan. Mensen rondom dit proces worden het effect van deze energie of matchen het en verbinden zich daardoor meer met hun spirituele natuur dan gemiddeld. Na enkele dagen, als het wezen helemaal uit het lichaam is, zak je terug in je alledaagse routine. De Trance Medium energie is veel lager. Veel mensen herinneren die periode als waardevol of speciaal. Het herinnerde hen aan hun spiritualiteit.

 

JEZELF ZIJN

 

Iedereen wil zichzelf zijn. Maar wat is jezelf zijn? Het is een van de fundamentele vragen waar je mee te maken krijgt in het Trance Medium programma. Aspecten van jezelf die je dan maar geaccepteerd hebt, of hoe je omgeving jou heeft gedefinieerd, blijken helemaal niet zo veel 'jezelf' te zijn. We zijn kundig getraind in het opnemen van energieën van anderen en in het uitdrukken hiervan in ons leven, oftewel door ons lichaam heen. Daar is niets mis mee, zei het dat het zicht op jezelf vertroebeld wordt. Het is een resultaat van een van je spirituele naturen: de mogelijkheid iets anders te zijn dan je bent. Je kan dit een Trance Medium gebeurtenis noemen. In het Trance Medium programma wordt in dit veelal onbewuste gebied meer en meer bewustzijn gecreëerd, zodat het een positieve bewuste kracht wordt. Het gevecht om jezelf te zijn, wordt dan een ontdekkingstocht. In het Trance Medium programma wordt licht gecreëerd in de duisternis (onbewustheid), zodat je met eigen inzicht de controle over je eigen leven neemt en in vrijheid je weg kunt bepalen. Een proces van herdefiniëring en verfijning van energie in je ervaring en uitdrukkingsvorm.

Google+ has been discontinued. To ensure a better user experience, please consider removing this element from your site.

Alle blogs van

Wim

Ach...

...we zijn allemaal mensen en niemand is helemaal gezond. Zelfs de meest ‘gezonde' mensen zijn zichzelf ergens kwijt en maken daarom verkeerde beslissingen of maken dingen mee die ongewenst zijn. Er is niemand die ongeschonden door het leven komt. En iets als succesvolle mensen is meestal ook maar een dun laagje...

Antwoord

Voor gedachten als ‘ik kan niet…’. Heel reëel: er zijn dingen...

Het grote water...

In februari/maart 2018 woedde er een fikse griep in het land. Mijn moeder die al op leeftijd is en niet de sterkste fysieke conditie kreeg het ook. Ze was echt flink ziek en toen ik op bezoek was, zei ze dat ze bang was dat ze dood zou gaan.

Astraal reizen

Afgelopen woensdag een les oer astraal reizen. Lucide dromen in verschillende varianten en astrale projectie kwam ook aan de orde. Vannacht gelijk een lucide droom. Ik ben op mijn schip en Liesbeth is iets aan het vertellen. Ik denk dan dat het zo absurd is dat het niet echt kan zijn.

Lucide droom

Vannacht werd ik wakker in mijn droom en zag Liesbeth met een man overleggen over het curriculum op een paar meter afstand van me. Ik weet dat het een droom moet zijn en als in andere lucide dromen dat er een element komt van overgave, draai ik me on, zak door het bed.

Ratio

In navolging van mijn laatste blog. Toen ik aan de universiteit studeerde had ik al de readingopleiding in Nederland achter de rug. Tijdens die studie was ik niet meer bezig met energiewerk. Filosofie is denken en argumenteren. Dat werd uiteraard zeer getraind.

Logica

In vervolg op mijn vorige post "Ruud". Ik heb een jaar aan de universiteit van Utrecht filosofie gestudeerd. Ik kreeg daar onder andere een vak "logica". Logica is uiterst technisch en een soort wiskunde met oplopende complexiteit. Het examen bestond dan ook uit het oplossen van "logica" formules.

Ruud

Ik woon op een groot stalen schip en heb dat heel erg moeten opknappen. Staal betekent dat dat veel in de weg zit tijdens een verbouwing en eruit. Een manier om dat te doen, is snijbranden. bij snijbranden steek je gas in de fik en voeg je zuurstof toe.

Mijn eerste channel ervaring

Ik heb hoorn gestudeerd aan het conservatorium en ben daar jaren lang zwaar professioneel in geweest. Toen ik nog op conservatorium zat, of net daarna, speelde ik veel bij de radio-orkesten als free-lancer. In het toenmalige Radio Symfonie Orkest was mijn leraar 1e hoornist.

Werk: email van student

Deze email kregen we van een student. Ik vind het leuk om (anoniem) te delen, en de student vindt dat ook. Het is eenvoudig en mooi open geformuleerd. Vandaar... ‍

#metoo

In december 2017 doen/deden we een speciale hands on healing dag omtrent het thema van #metoo. Oorspronkelijk had ik een document geplaatst op de webpagina waarin heel veel consequenties genoemd werden. Dat was dermate veel informatie dat sommige lezers volliepen. Ook waren er lezers die de lijst als een soort checklist benaderden en voor zichzelf begonnen af te strepen hoe ze er aan toe waren. Dat was allemaal niet de bedoeling, dus vandaar dat het niet op de webpagina gebruikt is. Ik heb de lijst nog proberen te ordenen, maar het complexe is dat allerlei aspecten in elkaar grijpen. Als ik het echt goed zou willen doen, moet ik er een boek over schrijven, maar die tijd heb ik niet. Evengoed staat er interessante informatie in en het laat ook wel wat zien van onze wereld. Dus: als je dit leest, lees het met een beetje beschouwelijke afstand.

Relatie problematiek

Een goede vriendin, Cindy, is in te woelig relatiewater terecht gekomen met haar partner, Dirk. Een jaar of 9 geleden gelukkig getrouwd maar het laatste jaar is er te veel chagrijn van hem naar haar toe gekomen. Meer en meer kon ze het niet meer goed doen en kreeg ze woede aanvallen over zich heen. Gelukkig heeft ze daar paal en perk aan gesteld en hij woont nu in ieder geval voorlopig op een

Waarom zou je ook...

Soms als ik aan het werk ben, met name achter de computer, dan wil ik nog wel eens verder gaan dan mijn lichaam wil. Eigenlijk weet ik heus wel dat het beter is om te stoppen, maar het moet nu eenmaal af. Dat is het moment dat als er iets mis gaat

Waarom kapelletjes hoog liggen

Onlangs in de Bourgogne werd de reden duidelijk waarom kapelletjes als het even kan hoog op de berg gebouwd worden. Dit had de kapelbouwer namelijk voor ogen: A: "hé, kik, un kappellukke,

De nieuwe website

Eindelijk is hij er dan, de nieuwe site.

Marieke

Mijn moeder is best op leeftijd, heeft verschillende fysieke klachten en gaat een paar keer per week naar ouderen dagbesteding. Ik vroeg onlangs hoe het daar was en zij zei dat ze best ergens mee zat. Marieke was een andere bezoekster daar. Zij was licht dementerend, kwetsbaar.

Banketbakker

Vannacht droomde ik dat ik een soort banketbakker was en in dienst was en leerling was ergens om heel mooie, verfijnde en complexe gebakjes te maken. Aan het eind kreeg ik van de distributeur van gebakjes de opdracht om er nog twee af te leveren.

Trance Medium Energie

In dit artikel kun je iets lezen over Trance Medium energie. Het is een artikel dat ik lang geleden geschreven heb, maar nog altijd ok is.

Jezelf Zijn

Jezelf zijn vanuit een energie perspectief.