Flux

trainingen

#metoo

twee aspecten

Bij #metoo spelen in ieder geval twee aspecten:  

-er is pijn, meestal voortgekomen door misbruik vanuit een ongelijke positie
-de pijn is ontkend (geweest)  

De discussie richt zich in de media sterk op 'wat is waar' en 'wie heeft er gelijk'. Het is ingewikkeld voor een buitenstaander om daar met zekerheid iets over te zeggen. Wat wel heel eenvoudig is om te zien, is dat er pijn is die geen plek gekregen heeft.

Ontkenning

Net als een wond meestal zichzelf kan helen, kunnen ook emotionele wonden zichzelf helen. Dat wordt echter veel moeilijker als de pijn ontkend wordt.  

Stel: je hebt een ervaring en je ervaart daarin pijn. Je zult dan een stukje uit je lichaam gaan. Als die pijnlijke ervaring samen met iemand is en die persoon zal je ervaring ontkennen, dan wordt het moeilijker om de realiteit van jouw ervaring een plek in de wereld te geven. Je pijn wordt niet erkend en je ervaring kan zo in een hoek terecht komen zelfs zodanig dat je zelf ook de pijn niet meer goed herkent. Dat is ontkenning van jouw werkelijkheid, van jouw ervaring, van jouw waarheid. Dat heeft een hoop consequenties die zich vrij snel uitdrukken.

Consequenties

Als er ontkennende energie in je ruimte en op je gevoel komt, zijn er veel consequenties. We noemen er een paar:  

Grenzen
De pijn kreeg geen plek want mocht er niet zijn, of was niet echt, etc. Een volgende keer zal de pijn dan minder goed geregistreerd worden. Dat heeft direct effect op de mogelijkheid om grenzen te stellen en een veilige ruimte op aarde, met een ander en voor jezelf te creëren.  

Je werkelijkheid zien en ordenen
Je gevoel heeft een belangrijke plek in het registreren van je werkelijkheid en wat er gaande is in de wereld. Als daar ontkenning op komt, dan wordt het gevoelssysteem minder efficient en ook dat heeft weer meteen effect op je relatie met de wereld en anderen, en hoe je alles een plek geeft.

Gevoel voor je zelf en behoeftes
Ook heeft de ontkenning effect op je gevoel voor jezelf. Pijn is meestal gekoppeld aan een behoefte. Eigen behoeftes worden minder efficient geregistreerd. Gevoel voor jezelf en eigen behoeftes kunnen ook uit proportie getrokken gaan worden.  

Je pad
Je pad, je doel, waarom je hier bent, wordt lastiger. Aan de ene kant wordt je ervaring niet erkend en dat maakt het moeilijker te weten waar je nu precies bent. Als het 'nu' niet duidelijk is, wordt het ook diffuser te weten waarom je hier bent. Aan de andere kant verlies je ook altijd iets als er ontkenning in je ruimte komt. Je parkeert een stukje van jezelf buiten je. Bijvoorbeeld iets als onschuld of openheid verdwijnt of is moeilijker in je leven te ervaren. Dat verloren stuk zul je missen op je pad.

De lijst is veel langer en complexer. We kiezen er heel bewust voor om niet alles te noemen omdat bleek dat er erg veel opgerakeld kan worden. Als er dan geen begeleiding of goede communicatie over is, dan schiet je er niet veel mee op. Healing dus!!!

ontkenningen

In je eigen hoofd

Bijvoorbeeld:
-mist
-het was allemaal niet zo erg
-het is nou eenmaal zo
-het moest zo zijn
-ik heb er veel van geleerd
-mijn pijn stelde niet zo veel voor
-hij/zij bedoelde het niet zo
-depressie

Meer ontkenningen, klik hier...

-afleidingen
-grapjes over maken
-raak me niet aan
-dit heeft niks met mij te maken (als een net te sterke reactie)
-vrouwen (mannen) hebben het aan zichzelf te danken
-ik ben zelf helemaal verantwoordelijk (komend vanaf pijn, vaak onbewust)
-ik moet het zelf oplossen (komend vanaf pijn, vaak onbewust)
-er is iets mis met mij
-verdedigen
-ik deed/doe iets verkeerd
-ze wisten ook niet beter
-zijn/haar/hun pijn is veel erger
-schaamte
-etc. etc. etc.

van je gevoel door anderen

Bijvoorbeeld:
-je stelt je aan
-je ziet dit verkeerd
-er is iets mis met je
-ik heb hier recht op
-negeren
-doodzwijgen
-belachelijk maken
-afkappen, niet willen horen

Meer ontkenningen, klik hier...

-je wegduwen
-uitlachen
-je lokte het uit
-het is je eigen schuld
-moet toch kunnen
-kun je niet tegen een grapje? 
-het was zo niet bedoeld
-dan had je maar...
-agressie
-zichzelf vergoeilijken
-zichzelf belangrijker maken
-overrulen
-intellectualiseren
-je lokte het uit
-het is je eigen schuld,
-moet toch kunnen
-kun je niet tegen een grapje
-dan had je maar...
-liegen
-ontkennen
-beschamen
-etc. etc. etc.

de healing

-Zondag 17 december is er een grote hoh dag met 4 rondes healings. In de kalender beginnen we met de mogelijkheid om om 11:30 in te schrijven voor een healing. Als we zien dat dat blok vol is, openen we het volgende blok om in te schrijven, etc.

-We gebruiken het hele gebouw. Als je je verhaal wilt vertellen, kan dat. Er zijn twee hands on healers die geleerd hebben om open te luisteren. Oordelen kunnen en willen we niet. Maar het is helemaal aan jou. We gaan niet duwen of anderszins voor jou invullen of bepalen wat goed is voor je. Jij staat aan het roer, maar we zijn open om het te horen en het kan een healing op zich zijn te merken dat er plek is voor je ervaring. Mocht je niet eens weten hoe of wat, dan is dat ook prima.

-De healing hoeft overigens niet een #metoo healing te zijn. Het mag ook een 'gewone' healing zijn.

-De hands-on healers geven een healing met name zodat je natuurlijke eigen capaciteit tot herstel wordt aangesproken.  

-Er zijn ook trance-medium healers in het gebouw om extra healings te doen.

De healing duurt alles bij elkaar max. 45 minuten.

voor wie?

We doen deze healing niet alleen voor mensen die expliciet sexueel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Iedereen heeft te maken (gehad) met ontkenning van gevoelens. Iedereen die het idee heeft dat ontkenning een effect heeft of een rol speelt, is welkom. Ook heel uitdrukkelijk: voor zowel mannen als vrouwen!

Daarnaast mag het ook een healing zijn op een heel ander onderwerp of zomaar.

waarom?

Om de wereld een betere plek te maken.
Ontkenning van gevoelens leidt tot meer pijn.
Leren luisteren naar elkaar en de ander ruimte kunnen geven.
Omdat we er met elkaar wat mee kunnen!

Even opletten...

De dag is nu officeel vol. Maar het kan zijn dat er afzeggingen komen. Laat even weten dat je op de wachtlijst wilt. Het kan ook zijn dat we later nog eens zo'n dag doen, en ook daarvoor is het goed te weten dat er interesse voor is. Dus voor beide gevallen:
stuur een .